Pierwsza dziarka naszej praktykantki

Nasza praktykanta Dominika wykonała pierwszą dziarkę na człowieku!

Zrobiła to świetnie, piękna czysta dziarka!